Általános tájékoztató

 

 

Projekt neve:

Bükkszentkereszt-Répáshuta Községek Körjegyzősége Szervezet fejlesztése

Kódszám:

ÁROP-1.A.2/A-2008-0105

Kedvezményezett:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.

Közreműködő szervezet:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében került benyújtásra Bükkszentkereszt-Répáshuta Községek Körjegyzősége szervezetfejlesztése c. pályázat.

 

A pályázathoz az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 92%-os támogatási intenzitású támogatás összege: 9.151.240,- Ft

A pályázat megvalósításához Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 795.760,- Ft saját forrást biztosít, így a projekt összköltsége:9.947.000,- Ft.

A projekt megvalósításának kezdete: 2009. 01.05.

A projekt megvalósításának vége: 2009. 11. 03.

Kedvezményezett szervezet:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.

Tel.: (46) 390-120

A projekt leírása

A pályázati projekt megvalósítása során először a pályázat szerint megnevezett három ügytípussal (szociális igazgatás, pénzügy és pályázatkezelés) összefüggő állapot- és szükségletfelmérés készült el a hivatal vezetői és érintett ügyintézőivel készült szakmai interjúk és kérdőívek alapján. A felmérések során a polgármesteri hivatal, az önkormányzat és részben a közszolgáltató intézmények alábbi kompetenciáinak vizsgálata történt meg: belső ellenőrzés, döntéstámogatás, informatika, irányítás, költségvetés-tervezés, szervezet és működés, valamint a tervezési folyamatok vizsgálata.

A felmérések, elemzések, szakértői tanulmányok egy olyan önkormányzati szabályozás-előkészítő munka is lefolyt, amely az elemzésekben megfogalmazott szervezetfejlesztéssel és e-közigazgatás fejlesztéssel kapcsolatos ajánlásokat szervesen beilleszti a hivatal és az önkormányzat napi működésébe, életébe: az szmsz és a munkaköri leírások szükséges módosításai, valamint az önálló szabályozási és tervdokumentumok elfogadásához szükséges rendeletek és határozatok előkészítése és meghozatala. Bükkszentkereszt önkormányzata céljainak teljes megvalósításához nem maradtak el az informatikai fejlesztések (pl. csoportmunka, belső és külső honlap fejlesztés, adatmigráció és integráció) sem.

Részletes informatikai felmérést végeztünk melynek során felmértük a hivatal hardver-szoftver ellátottságát. A felmérés illetve az informatikusokkal folytatott megbeszélések eredményeképp létrejött a felmérési és elemzési tanulmány, valamint ezek alapján az informatikai stratégia mely a projekt informatikai szoftver és hardverkövetelményeit is lefekteti.

A tervezési szakasz után az informatikai rendszerek fejlesztésébe kezdtünk, bekonfigurálásra és leszállításra került a megrendelt FORTE e-időpontfoglalási rendszer, CMS alapú csoportmunka rendszer, illetve a webes térkép publikációs szoftver. Oktatási anyagok, tesztek, kézikönyvek segítségével a kész rendszereket telepítettük az önkormányzat szerverén majd beoktattuk a használatát.

A pályázat keretében megvalósult feladatok

Először a polgármesteri hivatal kiválasztott ügytípusainak szociális igazgatás, pénzügy és pályázatkezelés) állapot- és szükséglet felmérése zajlott le. A felmérés után következő elemző munka a polgármesteri hivatal alábbi kompetencia-területeit érintette:

 • A polgármesteri hivatal szervezetének és működésének,
 • az informatikai infrastruktúra felmérési eredményei elemzése.
 • A hivatal tervezési és irányítási folyamatainak elemzése,
 • a felelősségi és hatáskörök elemzése,
 • a költségvetés tervezésének és megvalósításának,
 • valamint a belső ellenőrzés folyamatainak átvilágítása.

A kompetencia-területek elemzésének eredményei összefoglalását, a fejlesztések folytatásának szakmai megalapozottságát három magas szintű tanulmány összegezte:

 • a polgármesteri hivatal, az önkormányzat és részben a közszolgáltató intézmények működésének SWOT analízise,
 • a szakmai kompetencia-területek koherencia elemzése,
 • illetve az ezekre épülő megvalósíthatósági tanulmány.

Az elemzések eredményeinek megértését, „életszerűvé tételét” szakértői tanulmányokon alapuló képzés támogatta az alábbi tematikai szerint:

 • stratégia-tervezés,
 • projektmenedzsment,
 • döntéstámogatás,
 • minőségirányítás,
 • az e-közigazgatás elmélete
 • informatikai fejlesztések betanítása.

A pályázati részprojektek moduljai:

 1. képzési modul: Az önkormányzati hivatal, az önkormányzati intézmények vezetői és dolgozói számára (elsődleges célcsoport) a kiválasztott pályázati részterületek megvalósulásához szükséges humánerőforrás kapacitás fejlesztése érdekében módszertani anyagok összeállítása, illetve a képzés és a számonkérés lebonyolítása.
 2. szakértői és tanácsadói munka modul: Tartalma a részterületek állapotának és a vezetők igényeinek felmérése, illetve a felmérések eredményeinek elemzése, azok alapján készült szakértői tanulmányok. A szakértői tanulmányok a képzési modul megvalósításához is felhasználhatók.
 3. informatikai modul: A pályázati részterületek informatikai támogatásához szükséges fejlesztéseket, software vásárlás megvalósítását tartalmazza.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Közreműködő szervezet:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.

Közigazgatás Operatív Programok Igazgatóság

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Telefon: (1)224-3221

Fax: (1)224-3115

Internet: www.vati.hu

Hivatkozások:

Váti http://www.vati.hu/

NFÜ http://nfu.hu

Apycom jQuery Menus